Spolek Cantoria Praha

Co je to spolek

Okamžikem účinnosti NOZu, tedy od 1.1.2014 se z občanských sdružení staly spolky. Spolek (dříve občanské sdružení) je dobrovolným uskupením alespoň tří osob, vedené společným zájmem. Naším společným zájmem je sborový zpěv.

O spolku Cantoria Praha

Spolek CANTORIA vznikl 17. prosince 2002 a byl zapsán do obchodního rejstříku 1. ledna 2014, Spisová značka L 13263/MSPH Městský soud v Praze. Jako předseda spolku působí Mgr. Nora Michálková a místopředsedou je RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D..

V úředních jednáních je spolek zastupován místopředsedou spolku, který jedná v souladu s pověřením sbormistra (předsedy) a Výboru spolku. K jednání jménem spolku může místopředseda pověřit kteréhokoli člena spolku prostřednictvím písemné plné moci. Ekonomická revizní komise kontroluje hospodaření spolku s jeho majetkem a získanými financemi. Nejvyšším orgánem je členská schůze.
Cílem činnosti spolku je pěvecká sborová činnost, tedy:
  • vystupování v rámci programů Městské části Praha 9
  • pořádání vlastních koncertů a hudebních vystoupení
  • vystupování v rámci státních a mezinárodních festivalů a soutěží
  • vystupování v rámci spolupráce s jinými pěveckými sbory

Náš spolek je veden jako ženský pěvecký sbor, který v současné době sdružuje aktivní zpěvačky. Všechny se podílíme na financování spolku a scházíme se každý týden ke zkouškám.

Činnost spolku je finančně podporována městskou částí Praha 9, členkami sboru a dobrovolnými dárci.

Poskytnutí daru

Pomozte nám s chodem našeho sboru. Váš finanční dar bude využit na pokrytí výdajů spojených s cestováním na koncerty a soutěže – tj. platba pronájmu autobusu a případně ubytování v místě konání akce.

Jak funguje posytnutí daru

Fyzické osoby si mohou snížit základ daně tehdy, když jejich souhrnná částka za poskytnuté dary v kalendářním roce činí minimálně 2 % ze základu daně, anebo za situace, kdy výše daru nabyde hodnoty 1 000 Kč za kalendářní rok. Dále se na fyzické osoby vztahuje tzv. maximální limit odpočtu od základu daně, který je u fyzických osob pro zdaňovací období za roky 2022 ve výši 15 %. Daň se tedy fyzické osobě sníží o 15 % z hodnoty daru.

Co dostanete vy od nás

Za poskytnutí finančního příspěvku od nás obdržíte „Potvrzení o přijetí daru“. Dále děkovný dopis a čestné místo na naší stránce dárců.

    Opište text z obrázku
    captcha