Sbormistryně

Mgr. Nora Michálková

Mgr. Nora Michálková Halamová se narodila v Praze, kde absolvovala všeobecné gymnázium a Konzervatoř Jaroslava Ježka obor populární zpěv. Dále vystudovala dvuobor hudební výchova - sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako zpěvačka účinkovala v pražské verzi muzikálu Hair - Vlasy v divadle Pyramida, zpívala se skupinou Generace a vystupovala v hudebních folklórních pořadech.

Již při studiích založila a poté 15 let vedla dětský pěvecký sbor Coloreton při ZUŠ Ilji Hurníka na Praze 2. Nejprve společně se svojí maminkou Mgr. Jaroslavou Halamovou vedla a stále vede smíšený pěvecký sbor Divertimento Chor Gymnázia Botičská na Praze 2. Od roku 2016 se dirigentsky ujala i dětského pěvecého sboru na 8. ZŠ Kladno. Sbory pod jejím vedením získaly přední umístění na soutěžích a festivalech v Čechách (jako např. Svátky písní v Olomouci, Letenská vonička). Ve sboru Cantoria Praha nejprve zpívala a poté ho po své mamince převzala v červnu 2018, od kdy je jeho uměleckou vedoucí a sbormistryní.

Mgr. Jaroslava Halamová

In Memoriam

"Životem se prozpívala"

Alespoň tak to o sobě zpěvačka, pedagožka, zakladatelka, sbormistryně a umělecká vedoucí ženského pěveckého sboru Cantoria Praha Mgr. Jaroslava Halamová říkala. Její hlas náhle a navždy v nedožitých 75 letech utichl 16. května 2018.

Mgr. Jaroslava Halamová se narodila v Olomouci, kde na Filozofické fakultě Univerzity Palackého vystudovala obor čeština-hudební výchova. Dále absolvovala brněnskou konzervatoř v oboru sólový zpěv. Již během studií působila v divadlech v Olomouci, Brně či Bánské Bystrici. Více jak 8 let byla operní sólistkou Ústřední hudby Čs. lidové armády.

Kromě své sólové dráhy se po celou svou karieru věnovala pěveckým sborům. Nejprve to byly dětské sbory při ZŠ a ZUŠ, poté následoval dívčí sbor Coloretta při LŠU. Více jak 20 let vedla gymnaziální smíšený sbor „Divertimento Chor“ Gymnázia Botičská a spolu s absolventy tohoto gymnázia založila a 3 roky též vedla sbor Antifona. Byla také zakladatelkou sboru Cantoria, který od jeho založení na konci roku 1985 do května 2018 umělecky vedla a dirigovala.

Dlouhou dobu působila jako pedagog a vychovávala sólové zpěváky. Spolupracovala s mnoha interprety dnešní populární hudební a divadelní scény.

Za svou pedagogickou, sólovou i sborovou činnost získala několik významných ocenění, např. vyznamenání za celoživotní profesní práci, přispění k rozvoji kultury a reprezentaci v ČR i zahraničí nebo Cenu městské části Praha 9.

S Jaroslavou Halamovou jsme se naposledy rozloučili 25. května.