Sponzoři a dárci

Městská část Praha 9

Poskytnutí daru

Pomozte nám s chodem našeho sboru. Váš finanční dar bude využit na pokrytí výdajů spojených s cestováním na koncerty a soutěže – tj. platba pronájmu autobusu a případně ubytování v místě konání akce.

Jak funguje posytnutí daru

Fyzické osoby si mohou snížit základ daně tehdy, když jejich souhrnná částka za poskytnuté dary v kalendářním roce činí minimálně 2 % ze základu daně, anebo za situace, kdy výše daru nabyde hodnoty 1 000 Kč za kalendářní rok. Dále se na fyzické osoby vztahuje tzv. maximální limit odpočtu od základu daně, který je u fyzických osob pro zdaňovací období za roky 2022 ve výši 15 %. Daň se tedy fyzické osobě sníží o 15 % z hodnoty daru.

Co dostanete vy od nás

Za poskytnutí finančního příspěvku od nás obdržíte „Potvrzení o přijetí daru“. Dále děkovný dopis a čestné místo na naší stránce dárců.

    Opište text z obrázku
    captcha