Cantoria se vrací na místo činu

Téměř přesně po roce jsme se sborem opět vypravily za soustředěním. I v březnu 2024 byly naším cílem Poděbrady. Lázeňské město jen co by kamenem dohodil od Prahy nás již tradičně lákalo nejen dopravní dostupností, ale i krásným a poklidným prostředím. Město nás přivítalo slunečným počasím, řadou otevřených obchůdků i kvalitními službami v Hotelu Junior, kam se opakovaně a rády vracíme.

Letos byl čas soustředění zasvěcen dvěma hlavním úkolům. Jako první cíl jsme si stanovily zaučit nové členky, které v poslední době v hojném počtu rozšířily naše řady. To se týkalo nejen opakování písní z kmenového repertoáru, ale také seznamování se v rámci společenských večerů u sklenky něčeho dobrého. Druhým cílem pak byla příprava velkého koncertu, který chystáme na polovinu června. Je samozřejmě potřeba se naučit nové skladby, letos ovšem dojde opět i na pohybové kreace. A kde jinde bychom měly tančit, než v lázních?

Součástí jarního soustředění Cantorie bylo i koncertní vystoupení. Zazpívaly jsme v sobotu odpoledne v prostorách místního husitského sboru, kde nás srdečně přivítala paní jáhenka. Shodou okolností v letošním roce spolupracuje Církev československá husitská s Unií pěveckých sborů, jíž jsme součástí. O to snadnější byla komunikace, spolupráce i propagace koncertu. Přestože náš rozrůstající se počet již pomalu naráží na kapacitní možnosti kostela (na fotkách si můžete všimnout, že udržet klasické rozestavení ve třech řadách je ve stísněném prostoru nemožné), podařilo se nám snad předat publiku radost, kterou nám zpěv přináší.

Zpěvem a nácvikem choreografie jsme pak strávily ještě i sobotní večer a nedělní dopoledne, než udeřila dvanáctá hodina a bylo třeba soustředění ukončit. Rozjely jsme se každá svépomocí do svých domovů s pocitem, že jsme čas tohoto víkendu naplno využily. A třeba se nám poštěstí se do Poděbrad ještě někdy vrátit.

Sdílet článek
Nahoru